• Umjetnička radionica se održava pet dana u tjednu od 08:00 do 16:00 sati.

Korisnici koji svakodnevno sudjeluju u izradi rukotvorina od prirodnih materijala (kamen, drvo) i suvenira  zaposleni su preko javnih radova  mjerom poticanja zapošljavanja ugroženih skupina – financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Isti proizvodi ljeti se prodaju na štandu Udruge čime se osigurava financijska potpora za još dva ili više korisnika. Umjetnička radionica osim što predstavlja izvor financijske potpore, korisnicima pruža kontinuitet, stvara radne navike i djeluje terapeutski, a dijeljenjem iskustva, razgovorom i druženjem pružaju si međusobnu potporu u suočavanju sa svakodnevnim problemima. U sklopu radnog dana u udruzi se priprema ručak za one korisnike koji u aktivnostima sudjeluju od 8 do 16 h.