• Tečajevi informatike održavaju se prema potrebama korisnika. Korisnike se educira u savladavanju osnovnih programa Microsoft Office i služenju internetom. Naglasak je na sastavljanju životopisa (po najnovijim EU propisima) i molbi, na koji način se obratiti poslodavcu te istaknuti svoje kvalitete. Mlade se educira o savjesnom korištenju internetom, upoznaje ih se sa stranicama i forumima preko kojih mogu tražiti posao, oglasiti se i širiti kontakte.