Hrvatski zavod za zapošljavanje

Od 2014.g. ostvareno je zapošljavanje 11 osoba, posredstvom poticajnih mjera HZZ-a u javnom radu.

CISOK (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri), Split

U svibnju, 2016. ostvarena je suradnja sa CISOK podružnicom u Splitu. Profesionalni tim CISOK-a čine savjetnici koji su dodatno educirani u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere, a čija je uloga biti potpora i posrednik korisnicima u dolasku do željenih informacija i donošenju profesionalnih odluka.

Centar za socijalnu skrb, Split

Partner na prijašnjim projektima (dijeljenje iskustava i razmjena korisnika).

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Udruga sudjeluje u Programu resocijalizacije, redovito izvještava o provedbi programa resocijalizacije ovisnika o drogama prema evaluacijskim obrascima za individualno praćenje i sukladno tome šalje godišnja opisna i financijska izvješća.

Grad Split

Potpora kroz dodjelu prostora i financiranje pojedinačnih projekata Udruge.

Splitsko-dalmatinska županija

Potpora kroz financiranje pojedinačnih projekata Udruge.

Centar za edukaciju i savjetovanje „HIPPOCAMPUS“

Potpora kroz razmjenu iskustava i jačanja kapaciteta Udruge. Pomoć pri direktnom radu sa korisnicima i grupnim savjetovanjima.

Gradski kotar „Bol“

Potpora kroz osmišljavanje, razvijanje i provedbu zajedničkih aktivnosti. Pomoć u senzibiliziranju javnosti o problemima marginalnih društvenih skupina.