SAVJETOVALIŠTE

U Savjetovalištu provodimo usluge informiranja, edukacije, savjetovanja i motiviranja korisnika vezanih uz ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju, doškolovanje u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Metode rada su: MOVE, NLP, motivacijski razgovori, poticanje, podrška, percepcija mogućnosti kroz prizmu trud-izvedba-nagrada, informiranje o Projektu resocijalizacije, objašnjavanje Protokola postupanja, uspostavljanje inicijalnog kontakta korisnika i koordinatorice Projekta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, dogovaranje termina za prvi dolazak na HZZZ, motivacijski razgovori za odabir deficitarnog zanimanja na tržištu rada, inicijalni kontakt s Centrom za socijalnu skrb, motiviranje na doškolovanje… Voditeljica Savjetovališta je Ante Jurišić, osnivač udruge i liječeni ovisnik uz asistenciju svećenika don Ivan Kovačevića, duhovnika udruge.

Savjetovanje se provodi u prostorijama udruge svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Ovisnicima i njihovim obiteljima daju se informacije o svim oblicima liječenja, ostvaruju se kontakti s terapijskim zajednicama i zdravstvenim ustanovama, osigurava se pratnja i prijevoz kod odlaska na liječenje. Po izlasku iz terapijskih zajednica pruža im se podrška u održavanju apstinencije čestim terapijskim razgovorima, grupnim terapijama i kontrolom općeg psihofizičkog stanja. Zajedno sa obitelji radi se na ponovnom stjecanju međusobnog povjerenja i stabiliziranju odnosa. Potiču se česti sastanci i razgovori u svrhu rješavanja problema (bila to ovisnost o video igricama do težih oblika ovisnosti o opojnim drogama, sklonost depresiji ili isključivanju iz društva). Velika pažnja posvećuje se podizanju samopouzdanja korisnika, a ukoliko se kroz savjetovalište ne pronađe adekvatno rješenje korisnici i obitelj usmjeravaju se drugoj instituciji.