• Jedan dodatan vid osiguravanja financijskih sredstava za razvijanje aktivnosti i širenje usluga predstavlja prijavljivanje na projekte i programe financirane od strane grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih.

  • Dosada je udruga osigurala financiranje za 4 projekta od kojih je jedan u provedbi, a tri su završena.Cilj ovoga projekta je obrazovati i osposobiti skupinu teže zapošljivih žena koje će pružati potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju.Kroz ovaj projekt radi se sa braniteljima i članovima njihovih obitelji s posebnim naglaskom na branitelje kod kojih se pojavio bilo kakav oblik ovisnosti ili poremećaj u ponašanju.3.       Splitsko dalmatinska županija, „IMA NADE U BOLJE SUTRA-Faza II“, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju (01.04.2021. – 31.12.2021.), 5.000,00 knOvaj projekt se je pokazao jako učinkovit, pa smo nastavili svoj rad na unaprjeđivanju kvalitete života mladih sklonih rizičnom ponašanju, ovisnika i liječenih ovisnika kroz informiranje, edukaciju i pružanje usluga  psihosocijalne podrške, te im pomogli u razvijanju radno-socijalnih vještina s ciljem što uspješnije integracije u društvo. Splitsko dalmatinska županija sufinancirala projekt sa 5.000,00 kn,  a Grad Split sa 25.000,00 kn.Kroz ovaj projekt smo unaprijedili kvalitetu života mladih sklonih rizičnom ponašanju, ovisnika i liječenih ovisnika kroz informiranje, edukaciju i pružanje usluga  psihosocijalne podrške, te im pomogli u razvijanju radno-socijalnih vještina s ciljem što uspješnije integracije u društvo. Splitsko dalmatinska županija sufinancirala projekt sa 5.000,00 kn.Kroz ovaj projekt radilo se sa braniteljima i članovima njihovih obitelji s posebnim naglaskom na branitelje kod kojih se pojavio bilo kakav oblik ovisnosti ili poremećaj u ponašanju.7.       Splitsko dalmatinska županija, „U PRAVOM SMIJERU!“, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (od svibnja 2019, do travanja 2020.),  5.000,00 knSplitsko dalmatinska županija sufinancirala projekt sa 5.000,00 kn.9.       Grad Split; Ugovor o financijskoj potpori projekta „Jaki u zajedništvu“ – upravni odjel za  socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu (od travanja 2016 do travnja 2017), 50.000 kn11.   Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH; Ugovor o financijskoj potpori projekta „Nismo sami“ u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb za razdoblje od 7. srpnja 2014.g. do 7. srpnja 2015.g. u ukupnoj vrijednosti od 52.500,00 kunaKroz projekte „Nismo sami“ provedene su aktivnosti prekvalifikacije (tečaj upravljanja CNC strojem, rad u CorelDRAW i ArtCAM programima ) i psihosocijalne podrške i rehabilitacije (savjetovalište, radionice realitetne terapije, vanjski rad). Korištenjem bespovratnih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno je 5 osoba u javnim radovima. Tijekom provedbe projekata korišten je CNC stroj na kojem je 5 korisnika uspješno usvojilo potrebno teorijsko znanje i osnovne vještine rada na stroju, a u aktivnostima psihosocijalne podrške i rehabilitacije sudjelovalo je ukupno 50 do 80 korisnika i članova obitelji.Plan je kroz buduće projekte ostvariti još jedan cilj i osposobiti jednu od prostorija udruge kao „Centar za umjetnost, znanje i zabavu“ gdje bi se održavale radionice, edukacije i savjetovanja u za to točno određenim terminima, a kapaciteti prostorije (slobodna internet veza, laptopi, projektor, promotivni i drugi edukativni materijali, društvene igre, knjige, časopisi, video materijal…) bi mimo tih događanja  bili dostupni na korištenje i ostalim građanima. Time se postiže tok i razmjena informacija, a kroz međusobno druženje, otvaranje ljudi i njihovo senzibiliziranje na potrebe drugih u težem položaju u konačnici dolazi i do socijalnog uključivanja naših korisnika u društvo.Udruga raspolaže adekvatnim prostorom (82,23 m²) potrebnim za održavanje aktivnosti: ured, kuhinja, dva sanitarna čvora, tri odvojene prostorije za savjetovalište, umjetničku radionicu i održavanje edukacijskih tečajeva kao i vanjski vrtni prostor.Udruga također surađuje s terapijskim zajednicama „Susret“, „Ne-ovisnost“, „Cenacolo“ i „Papa Giovanni“ te je u stalnom kontaktu sa srodnim udrugama na području Splita (Braniteljska likovna udruga „BLU“, Liga za prevenciju ovisnosti, ANST) kao i sa udrugom „Mi“ i sa zadrugom Pontis Salutis iz Zagreba.Kroz provedene projekte provedene su aktivnosti kojima su se ostvarivali ciljevi Udruge:-       po izlasku i dovršetku terapijskog programa pružena je psihosocijalna pomoć i podrška za 53 osobe-       paralelno u prostorijama udruge pruža se psihosocijalna pomoć i podrška korisnicima i članovima Udruge te  članovima njihovog obiteljskog domaćinstva ili drugim bliskim osobama-       grupe samopomoći uz nadzor i pomoć realitetnog terapeuta-       uspostavljena suradnja s drugim terapijskim zajednicama s naglaskom na zajednicu „Ne-ovisnost“ i „Pontes salutis“ te Udrugama koje imaju sličan program djelovanja („Put do uspjeha“ Zagreb, „Europski dom“ Slavonski Brod)-       u realizaciji projekta financiranog od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga kupljen je fotokopirni stroj Konica Minolta C224e koji služi korisnicima u tiskanju njihovih grafičkih radova.Aktivnosti psihosocijalne podrške, rehabilitacije i edukacije koje se provode u sklopu stalnog rada udruge uključuju:-      savjetovalište: individualno savjetovanje, vanjski rad, psihosocijalna pomoć (Maja Jakšić, don Ivan Kovačević i Ante Jurišić);
  •  
  • –      umjetničku i kreativnu radionicu: izrada rukotvorina od prirodnih materijala i suvenira;
  • Udruga i dalje uspješno provodi aktivnosti psihosocijalne podrške, rehabilitacije i edukacije, o čemu se vodi detaljna evidencija svih korisnika i opis aktivnosti. Djelomično financiranje aktivnosti udruga ostvaruje vlastitim sredstvima; izradom suvenira koji se ljeti prodaju na štandu te donacijama pravnih i fizičkih osoba.
  • –       korištenjem bespovratnih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Udruzi su na određeno vrijeme bile zaposlene 42 osobe.
  • –       proveden je tečaj prekvalifikacije (tečaj upravljanja CNC strojem, rad u CoreDRAW i ArtCAM programima )
  • –       svakodnevno savjetovalište (radnim danom)
  • –       pomoć u resocijalizaciji koja uključuje različite aktivnosti kojima se pripadnicima marginalnih skupina omogućava i olakšava pristup tržištu rada (dovršetak prekinutog srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacija, polaganje vozačkog ispita, zapošljavanje, učenje engleskog jezika)
  • –       na liječenje u partnerske terapijske zajednice i psihijatrijske klinike (Vrapče) upućeno je 68 osoba
  •  
  • S Centrom za socijalnu skrb Split i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ostvarena je izvanredna suradnja, a stalnom komunikacijom, razmjenom znanja i iskustava nastoji se pomoći zajedničkim korisnicima s ciljem resocijalizacije, u vidu pronalaska zaposlenja, ostvarivanja socijalnih prava i uključivanja u društvo; korištenjem bespovratnih sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je zaposleno je 30 osoba u javnim radovima.
  • Udruga provodi aktivnosti psihosocijalne podrške, rehabilitacije i edukacije u svrhu resocijalizacije ciljanih skupina. Taj program provodi već 10 godina te je omogućena stalna dostupnost svih usluga korisnicima koji se obrate za pomoć.
  • 13.   Grad Split; Ugovor o financijskoj potpori projekta  „Niste sami!“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.g. u ukupnoj vrijednosti od 50.000,00 kuna.
  • 12.   Grad Split; Ugovor o financijskoj potpori projekta  „Nismo sami!“ u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb za razdoblje od 1. srpnja 2014.g. do 30. lipnja 2015.g. u ukupnoj vrijednosti od 35.000,00 kuna 
  • 10.   Splitsko-dalmatinska županija; Ugovor o financijskoj potpori projekta „Jaki u zajedništvu“ (od 01. srpnja 2016 do 31. prosinca 2016), 6.000 kn
  • 8.       Europski socijalni fond, partneri u projektu „Talentima do posla“ – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (od 5. rujna 2018. do 5.rujna 2020.)- u partnerstvu sa Udrugom Put do uspjeha iz Zagreba i Udrugom Europski dom Slavonski Brod
  • Kroz ovaj projekt radilo se sa braniteljima i članovima njihovih obitelji s posebnim naglaskom na branitelje kod kojih se pojavio bilo kakav oblik ovisnosti ili poremećaj u ponašanju.
  • Splitsko dalmatinska županija sufinancirala projekt sa 4.000,00 kn.
  • 6.       Splitsko dalmatinska županija, „KORAK NAPRIJED KROZ PROMJENE“, Upravni odjel za branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava (01.04.2020. – 31.12.2020.), 4.000,00 kn
  • 5.       Splitsko dalmatinska županija, „IMA NADE U BOLJE SUTRA“, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju (01.04.2020. – 31.12.2020.), 5.000,00 kn
  • 4.       Grad Split sufinancira projekt „IMA NADE U BOLJE SUTRA-Faza II“, iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije (01.04.2021. – 31.12.2021.),, 25.000,00 kn.
  • Splitsko dalmatinska županija sufinancira projekt sa 4.000,00 kn.
  • 2.       U tijeku je projekt od Splitsko dalmatinske županije, „KORAK NAPRIJED KROZ PROMJENE – Faza II“, Upravni odjel za branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava (01.04.2021. – 31.12.2021.), 4.000,00 kn.
  • 1.       U tijeku je projekt iz Europskog socijalnog fonda, operativni ljudski potencijali 2014. – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Broj poziva: UP.02.1.1.13; kodni broj UP.02.2.2.13.0398 „Anđeli dobrote“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 648.410,00 kn, sufinanciranje je 100 %, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), razdoblje provedbe projekta je od 25.05.2021. do 25.11.2022.