O nama

Udruga Providnost osnovana 2011. godine, a osnovali su je liječeni ovisnici koji su završili program liječenja u terapijskoj zajedinici„Cenacolo“. Svrha djelovanja Udruge direktno je usmjerena na pružanje svih oblika pomoći i potpore, ovisnicima u pripremi za zajednicu, liječenim ovisnicima po izlasku iz zajednice i mladima sklonim rizičnim oblicima ponašanja, zajedno sa njihovim obiteljima, a s glavnim ciljem liječenja ovisnosti, sprječavanja razvoja bolesti i održavanja apstinencije.

U sklopu rada udruge svakodnevno (od pon. do sub.), do 15 h,  djeluje Savjetovalište (u popodnevnim satima po dogovoru) i Umjetnička radionica. Ovisno o potrebama, korisnicima su dostupne usluge individualnog i grupnog savjetovanja  kao i uključivanje u rad Umjetničke radionice u svrhu ispunjavanja slobodnog vremena i širenja kruga poznanika u jednom pozitivnom, prijateljskom (obiteljskom) ozračju.

SVE USLUGE SU BESPLATNE!

Aktivnosti Udruge

 • Poticanje i pomoć pri donošenju odluke o odlasku na liječenje, pružanje psihosocijalne pomoći i potpore kod pripreme i odlaska u terapijsku zajednicu
 • Ostvarivanje početnog kontakta sa terapijskim zajednicama i priprema za kolokvije
 • Savjetovanje obitelji o poželjnom pristupu prema ovisniku kod pripreme odlaska na liječenje u terapijsku zajednicu kao i po izlasku iz terapijske zajednice
 • Pomoć pri održavanju trajne apstinencije
 • Stvaranje obiteljskog ozračje i osjećaja pripadnosti korisnicima koji nemaju odgovarajuću obiteljsku potporu
 • Edukacija djece, mladih i obitelji u svrhu prevencije ovisnosti
 • Edukacija u savladavanju osnovnih vještina potrebnih za pronalazak posla i uključivanje u društvo (tečaj engleskog jezika, informatički tečaj, CISOK radionice), zapošljavanje u javnom radu
 • Ostali oblici pomoći pri traženju posla i smještaja
 • Pružanje psihosocijalne pomoći i potpore s ciljem jačanja obiteljskih kapaciteta (jačanje roditeljskih kompetencija, poboljšanje odnosa, uključivanje djece i mladih) i jačanja osobnosti pojedinca s ciljem sprječavanja i/ili povratka ovisnosti
 • Individualan rad i savjetovanje
 • Organiziranje radionica i tribina radi širenja informacija i senzibiliziranja javnosti za probleme ranjivih skupina
 • Organiziranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
 • Promicanje zdravog načina života
 • Razvijanje volonterstva
 • Suradnja sa lokalnim, regionalnim i državnim tijelima u svrhu razvijanja i usluga i poboljšanja rada