GRUPNA TERAPIJA

Individualna i grupna psiho-socijalna podrška metodom razgovora s ciljem unaprjeđenja tehnika i vještina aktivnog slušanja, poticanje na samoprocjenu vlastitog ponašanja, socijalnih i emotivnih vještina, izgrađivanje i održavanje samopoštovanja, upravljanje emocijama, izgrađivanje i održavanje odnosa kroz ohrabrivanje, podržavanje, povjerenje, poštovanje, toleranciju, kompromis… Na grupnoj terapiji sudjeluju liječeni ovisnici i ako je moguće članovi njihovih obitelji. Grupa se sastaje dva do tri puta tjedno po dva sata. Voditelji grupe su educirani liječeni ovisnici uz asistenciju Maje Jakšić, voditeljica centra za edukaciju i savjetovanje »Hippocampus« i višegodišnja suradnica Obiteljskog savjetovališta pri Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Djeluje u području obrazovanja, zdravstva, sporta i poslovanja, kako na predavanjima tako i u individualnom i u grupnom radu.