Djelatnosti Udruge

 • Poticanje i pomoć pri donošenju odluke o odlasku na liječenje, pružanje psihosocijalne pomoći i potpore kod pripreme i odlaska u terapijsku zajednicu
 • Ostvarivanje početnog kontakta sa terapijskim zajednicama i priprema za kolokvije
 • Savjetovanje obitelji o poželjnom pristupu prema ovisniku kod pripreme odlaska na liječenje u terapijsku zajednicu kao i po izlasku iz terapijske zajednice
 • Pomoć pri održavanju trajne apstinencije
 • Stvaranje obiteljskog ozračje i osjećaja pripadnosti korisnicima koji nemaju odgovarajuću obiteljsku potporu
 • Edukacija djece, mladih i obitelji u svrhu prevencije ovisnosti
 • Edukacija u savladavanju osnovnih vještina potrebnih za pronalazak posla i uključivanje u društvo (tečaj engleskog jezika, informatički tečaj, CISOK radionice), zapošljavanje u javnom radu
 • Ostali oblici pomoći pri traženju posla i smještaja
 • Pružanje psihosocijalne pomoći i potpore s ciljem jačanja obiteljskih kapaciteta (jačanje roditeljskih kompetencija, poboljšanje odnosa, uključivanje djece i mladih) i jačanja osobnosti pojedinca s ciljem sprječavanja i/ili povratka ovisnosti
 • Individualan rad i savjetovanje
 • Organiziranje radionica i tribina radi širenja informacija i senzibiliziranja javnosti za probleme ranjivih skupina
 • Organiziranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
 • Promicanje zdravog načina života
 • Razvijanje volonterstva
 • Suradnja sa lokalnim, regionalnim i državnim tijelima u svrhu razvijanja i usluga i poboljšanja rada